تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
نويسنده : کوخرد

مردم کوخرد پیش ازظهر دیروز بار دیگر در محل حریم نهایی

کوخرد پس از مرغداری حسنی اعتراض خود را مبنی بر عدم

اجرای مصوبه جدید شهر کوخرد-هرنگ اعتراض کردند.

 

این اعتراضات درحالی صورت گرفت که گفته می شود لودری در

 انتهای حریم کوخرد مشغول کار و مسطح سازی فضای کانکس

بخشداری بوده است و در واکنش به این کار مردم جمع شده و

اعتراض خود را باردیگر به گوش مسئولین رسانیدند.

 

در این تجمع از زن و مرد کوچک و بزرگ حضور داشتند که

دقایقی با پرتاب سنگ به همدیگر توسط طرفین صورت گرفت که

متاسفانه انجام این کارها ممکن است به مرگ کسی نیز منجر شود.

 

درحالی که خبرگزاری جنوب روز دوشنبه خبری را مبنی بر متوقف

 شدن این مصوبه برروی خروجی خود قرار داد ولی مثل اینکه

اینگونه نبوده و قصد بر اجرای این مصوبه است.

 

مردم کوخرد که با اجرای مصوبه جدید سخت مخالف هستند خواهان

لغو مصوبه جدید و اجرای مصوبه سال 83 که اعلام بخش کوخرد

 به مرکزیت کوخرد است را خواهان هستند.

با ورود نیروی محترم انتظامی به صحنه و دعوت مردم به

 آرامش ساعت 14:30 مردم به تجمع خاتمه داده و راهی

 منازل خود شدند.آخرين مطالب